» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

משלי פרק י"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ט"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ט"ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י"ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י"ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י"א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ