מכון הוראה


המכון למורים שליד ישיבת הגולן הינו שלוחה של מכללת "אורות ישראל" באלקנה. המכון מכשיר את התלמידים לקבלת תעודת הוראה למורה בכיר בתנ"ך ובתושבע"פ עם אפשרות להשלים לימודים לתואר ראשון בחינוך (B.Ed.).
לימודי המכון בנויים על בסיס השיעורים הנלמדים בישיבה. בשנה הראשונה כל הלימודים הם לימודי הישיבה ובשנתיים הבאות משלימים לימודי חינוך והוראה ומקצועות הפדגוגיה.
עבודה מעשית נערכת במוסדות החינוך בחיספין החל מתלמוד תורה ועד לישיבה תיכונית.
רבים מבוגרי המכון משמשים כמורים ורמי"ם במוסדות החינוך השונים של החינוך הדתי. את חלקם אנו מוצאים בביה"ס היסודי, בחטיבת הבינים ובישיבה התיכונית בחיספין.