הרב מרדכי פרנקו
למד בישיבת כפר הרא"ה.
לאחר מכן למד בישיבת הגולן ובכולל האברכים של הישיבה בישיבה.
ממתי בישיבה: משנת תשס"ה
מה מלמד:  תנ"ך
שיעור: כל השיעורים
כיום ר"מ בישיבה התיכונית בחיספין.
שם הסדרהנושא
כוזרי אמונה
ירמיה תנ"ך
ספר יחזקאל תנ"ך
עזרא ונחמיה תנ"ך
מדרש תנחומא על פרשת שבוע תנ"ך
ספר שמואל תנ"ך
מלכים תנ"ך


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
מלכים א פרק ט' תנ"ך
מגילת אסתר תנ"ך
מלכים א פרק ח' תנ"ך
מלכים א פרקים ה' ו' ז' תנ"ך
מלכים א פרק ד' תנ"ך
מלכים א פרק ג' - משפט שלמה תנ"ך
שיעור כללי לחנוכה גמרא
שמואל ב' - פרק כד תנ"ך
מלכים א פרק א' תנ"ך
מלכים א פרק ב' (חלק א) תנ"ך
מלכים א פרק ב' (חלק ב) תנ"ך
שמואל ב' - פרק כג תנ"ך
שמואל ב פרק כב תנ"ך
שמואל ב - פרק כא - המשך תנ"ך
שמואל ב - פרק כא תנ"ך
אתה נמצא בעמוד מתוך 12

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126