הרב מרדכי פרנקו
למד בישיבת כפר הרא"ה.
לאחר מכן למד בישיבת הגולן ובכולל האברכים של הישיבה בישיבה.
ממתי בישיבה: משנת תשס"ה
מה מלמד:  תנ"ך
שיעור: כל השיעורים
כיום ר"מ בישיבה התיכונית בחיספין.
שם הסדרהנושא
כוזרי אמונה
ירמיה תנ"ך
ספר יחזקאל תנ"ך
עזרא ונחמיה תנ"ך
מדרש תנחומא על פרשת שבוע תנ"ך
ספר שמואל תנ"ך
מלכים תנ"ך


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
מלכים ב' פרק י"ז תנ"ך
קורבנות החטאת ביום כיפור מועדים
מלכים א פרק ט"ו תנ"ך
מלכים א פרק י"ד תנ"ך
מלכים א פרק י"ג - המשך תנ"ך
מלכים א פרק י"ג תנ"ך
מלכים א פרק י"ב חלק ב' תנ"ך
מלכים א פרק י"ב תנ"ך
מלכים א פרק י"א חלק ב' תנ"ך
מלכים א פרק י"א תנ"ך
מלכים א פרק ט' תנ"ך
מגילת אסתר תנ"ך
מלכים א פרק ח' תנ"ך
מלכים א פרקים ה' ו' ז' תנ"ך
מלכים א פרק ד' תנ"ך
אתה נמצא בעמוד מתוך 13

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126