הרב תמיר גרנות
שם הסדרהנושא
ספר ירמיהו תנ"ך


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
ירמיהו - מבוא חלק א תנ"ך
ירמיהו - מבוא חלק ב תנ"ך
ירמיהו 3 תנ"ך
ירמיהו 4 תנ"ך
ירמיהו 5 תנ"ך
ירמיהו 6 תנ"ך
פורים - מגילת אסתר מועדים
אתה נמצא בעמוד מתוך 1

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126