הרב יובל שרלו
שם הסדרהנושא
מגילת איכה תנ"ך
ספר קהלת תנ"ך
ספר איוב תנ"ך


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
עשר המכות לאור חז"ל תנ"ך
פסח - והגדת לבנך מועדים
פסח לפי הנביאים - ואראך מתבוססת בדמייך מועדים
מבוא תנ"ך
סוף פרק א פרק ב תנ"ך
פרק ג תנ"ך
1 הקדמה פרק א תנ"ך
2 פרק ב תנ"ך
3 פרק ג תנ"ך
4 המשך פרק ג ותחילת ד תנ"ך
5 פרקים ה ו תנ"ך
פרקים ד ה תנ"ך
6 פרק ז תנ"ך
7 פרקים ז ח תנ"ך
8 פרקים ט י תנ"ך
אתה נמצא בעמוד מתוך 2

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126