הרב אורי סדן
שם הסדרהנושא
מסכת ברכות גמרא


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
הדלקת נרות חנוכה בערב שבת גמרא
שיעור כללי - גיור גמרא
ברכת ביטול חמץ מועדים
הרב אורי סדן - שאלה מורכבת במיוחד מועדים
היכן הצדק בדרישה ל"צדק"? שונות
ברכות - שיעור מס' 24 גמרא
ברכות - שיעור מס' 23 גמרא
ברכות, הקדמה גמרא
ברכות - שיעור מס' 2 גמרא
ברכות - שיעור מס' 3 גמרא
ברכות - שיעור מס' 5 גמרא
ברכות - שיעור מס' 6 גמרא
ברכות - שיעור מס' 7 גמרא
ברכות - שיעור מס' 8 גמרא
ברכות - שיעור מס' 9 גמרא
אתה נמצא בעמוד מתוך 2

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126