הרב אהרון איזנטל
למד בישיבת הישוב החדש ואח"כ בישיבת כרם ביבנה.
במסגרת ההסדר שירת בשריון ולחם ברמה"ג במלחמת יום הכיפורים.
לאחר נישואיו למד בכולל האברכים של ישיבת כרם ביבנה.
מתשמ"ב נימנה עם מייסדי המכון הגבוה לדינות בישוב פסגות.
בתשמ"ה הצטרף לצוות הרמי"ם של הישיבה.
מתשמ"ז מכהן כרבו של הישוב חספין.
בתש"ן הקים את כולל ההלכה של הישיבה.
מתש"ס עומד בראש הכולל ללימוד סדרי נשים ונזיקין.
ממתי בישיבה: משנת תשמ"ה
כיום משמש כר"מ שיעור ד'
שם הסדרהנושא
שיחות מוסר מוסר
אורות המלחמה אמונה
ערכיותה של השבת מועדים
עיון - מסכת שבת גמרא
אורות התחיה אמונה
אורות ארץ ישראל אמונה
עין איה ברכות א' אמונה
עין איה שבת א' אמונה
אהבת ישראל אמונה
ביאור לאגדות פרק "חלק" אמונה
זרעונים אמונה
אורות ישראל אמונה
עין איה אמונה


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
לעלות ולהתעלות בשמחה-שיחת מוסר לפרשת שלח לך מוסר
שיחה ליום ירושלים מועדים
דברי סיום לפאנל יום ירושלים מועדים
"לכהנו לי"-שיחת מוסר לפרשת תצוה מוסר
בין שתי דרכים-שיחת מוסר פרשת ויגש מוסר
אתרוגים הלכה
מעורבות, אחריות, מחויבות מוסר
אורות ישראל - פרק ז פסקה יג אמונה
אורות ישראל - פרק ז יא המשך ויב אמונה
אורות ישראל - פרק ז פסקה יא אמונה
אורות ישראל - פרק ז פסקאות ח-י אמונה
אורות ישראל - פרק ז פסקה ו המשך אמונה
אורות ישראל - פרק ז פסקה ז אמונה
פסיקה בעידן של תמורות מדעיות וחברתיות הלכה
אורות ישראל - פרק ז פסקה ו אמונה
אתה נמצא בעמוד מתוך 32

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126