הרב טוביה שלמה בר אילן
הרב טוביה שלמה בר אילן נולד ברחובות, למד בישיבת הדרום,
ולאחר מכן בישיבת מרכז הרב
לאחר נישואין למד במכון 'הלכה ברורה' ולאחר מכן במכון 'ארץ חמדה' בירושלים.
הגיע לישיבת הגולן בשנת תשע"ה והחל לשמש כר"מ.
כיום משמש כר"מ של שיעור ב'.
שם הסדרהנושא


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
שיחת מוסר לפרשת ויצא מוסר
משמר - מינוי אישה לתפקיד ציבורי שונות
'צאתכם לשלום'- שיחת מוסר לפרשת דברים מוסר
יסודי התורה-שיחת מוסר לפרשת נשא וחג השבועות מוסר
קדושת החיים- שיחת מוסר פרשת משפטים מוסר
חצי משמר שונות
"שבטי-יה עדות לישראל"-שיחת מוסר לפרשת וישלח מוסר
בריאות נפשית ורוחנית במאבק על ארץ ישראל שונות
חפץ של חבר הנהרס בעת השימוש שונות
"אשר הערה למות נפשו"- שיחת מוסר פרשת פינחס מוסר
"וקראתם דרור לכל יושביה" מוסר
ביעור והשבתת חמץ מועדים
אזכרה לרצי"ה שונות
"חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצוותך"- פרשת צו מוסר
פרשת תרומה -"והעמדת עלינו מצוות" מוסר
אתה נמצא בעמוד מתוך 2

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126