הרב גדעון ביר
כיום משמש כר"מ שיעור ה'
שם הסדרהנושא


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
"אם אשכחך ירושלים"-שיחת מוסר לפרשת פנחס וי"ז בתמוז מוסר
שיחת מוסר לפרשת במדבר מוסר
אז נשיר שיר חדש- שיחת מוסר פרשת בשלח מוסר
האוצר שמתחת לגשר- שיחת מוסר פרשת תולדות מוסר
אתה נמצא בעמוד מתוך 1

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126