הרב יואל מנוביץ'
ראש ישיבת הגולן

שם הסדרהנושא
עולת ראיה על עקידת יצחק אמונה
אגרות הראי"ה אמונה
שמואל תנ"ך
אורות התורה אמונה
שיחות מוסר מוסר
כוזרי אמונה
יהושע תשע"ד תנ"ך
יהושע תשע"ז תנ"ך


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
לשאת את הארון-שיחת מוסר פרשת ויקהל פיקודי מוסר
שיעור כללי - משמיעין על השקלים גמרא
מגילת אסתר (חלק ב') מועדים
מגילת אסתר (חלק א') מועדים
פרק ו' תנ"ך
פרק ה' חלק ג' תנ"ך
פרק ה' חלק ב' תנ"ך
להיות נאמנים לשורש-שיחת מוסר פרשת שמות מוסר
פרק ה' תנ"ך
הזהיר בנר גמרא
המשך פרק ג' ופרק ד' תנ"ך
פרק ג' תנ"ך
המשך הפתיחה ופרק א' תנ"ך
פרק ב' תנ"ך
זכותנו על ארץ ישראל שונות
אתה נמצא בעמוד מתוך 12

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126