הרב יואל מנוביץ'
ראש ישיבת הגולן

שם הסדרהנושא
עולת ראיה על עקידת יצחק אמונה
אגרות הראי"ה אמונה
שמואל תנ"ך
אורות התורה אמונה
שיחות מוסר מוסר
כוזרי אמונה
יהושע תשע"ד תנ"ך
יהושע תשע"ז תנ"ך


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
משמר- שו"ת דבר אברהם ברית מילה שונות
להתמסר לקדושה-שיחת מוסר פרשת כי תצא מוסר
"לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם"-שיחת מוסר לפרשת בלק מוסר
פרק ח' תנ"ך
פרק ז' חלק ב' תנ"ך
שיחת פתיחה ליום ירושלים מועדים
פרק ז' חלק א' תנ"ך
פרק ו' חלק ב' תנ"ך
שיעור כללי ליום הזיכרון מועדים
על הניסים ועל הנפלאות- שיעור ליום העצמאות מועדים
לשאת את הארון-שיחת מוסר פרשת ויקהל פיקודי מוסר
שיעור כללי - משמיעין על השקלים גמרא
מגילת אסתר (חלק ב') מועדים
מגילת אסתר (חלק א') מועדים
פרק ו' חלק א' תנ"ך
אתה נמצא בעמוד מתוך 13

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126