הרב משה לסקר
נולד בכפר אברהם.
למד בישיבת נחלים.
לאחר מכן למד במרכז הרב.
ממתי בישיבה: משנת תשנ"ג
מה מלמד: גמרא,הלכה,שפת אמת לכל השעורים
שיעור: ה' ומעלה
שם הסדרהנושא
שיעורים כלליים בבבא קמא גמרא
שמירת שבת כהלכתה הלכה
שיעורים כללים במסכת שבועות גמרא
שיעורים כלליים במסכת בבא בתרא גמרא
שעורים כלליים במסכת כתובות גמרא
שיעורים כללים בעיון- מסכת ברכות גמרא
שיעורים כללים בעיון- מסכת שבת גמרא
שיעור כללי מסכת סוכה גמרא


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
העוסק במצוה פטור מן המצוה גמרא
מצוות להנות נתנו גמרא
שיעור כללי - בל תוסיף גמרא
סוכה גזולה גמרא
שיעור כללי - מצוה הבאה בעבירה גמרא
שיעור כללי - מצוה הבאה בעבירה גמרא
ארבעת המינים גמרא
קדושה ראשונה ושניה מועדים
מלאכת רושם גמרא
מלאכת בונה גמרא
מלאכת הצד גמרא
מלאכת מלבן גמרא
דיני הטמנה בשבת גמרא
מלאכת בורר גמרא
דין שימוש לאורה גמרא
אתה נמצא בעמוד מתוך 9

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126