הרב שי וינטר
נולד בחיפה ולמד בישיבה התיכונית יבנה בעיר.
הגיע לישיבת הגולן בשיעור א', ולאחר מכן למד בכולל לדיינות 'ארץ חמדה' בירושלים. מאז שנת תשס"א משמש כר"מ בישיבה.
כיום משמש כר"מ שיעור א'
שם הסדרהנושא
שיחות מוסר מוסר
ענייני תלמוד תורה אמונה
כוזרי אמונה
תשעה באב - פתיחתות למדרש איכה רבה מועדים
דקדוקים בלשון הקודש שונות


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
נפשי חולת אהבתך-שיחת מוסר פרשת ניצבים וילך מוסר
"הוי כל צמא לכו למים"-שיחת מוסר לפרשת חוקת מוסר
חיפזון- שיחת מוסר פרשת בא מוסר
מדוע לא חזרו יעקב ובניו לארץ כנען תנ"ך
שיעור כללי לעשרה בטבת גמרא
אהבת חסד- שיחת מוסר פרשת חיי-שרה מוסר
לולבים הלכה
את אחי אנכי מבקש-שיחת מוסר פרשת מטות מוסר
פה-סח גאולת הדיבור -פרשת תזריע (החודש) מוסר
כח המדמה בעבודת המידות שונות
מסכת מגילה בקיאות גמרא
"בגדי קודש... לכבוד ולתפארת"- פרשת תצוה מוסר
"ולקחתי אתכם לי לעם"- שיחה לפרשת וארא מוסר
והאלוקים נסה את אברהם- שיחה לפרשת וירא מוסר
יום עיון צום גדליה- מצות התשובה בתשע"ו מועדים
אתה נמצא בעמוד מתוך 9

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126