הרב ישי סמואל
למד בישל"צ שליד מרכז הרב.
בהמשך למד בישיבת הגולן ובכולל האברכים,כיום מכהן כרב הישוב יונתן.
ממתי בישיבה: משנת תשנ"ז
מה מלמד: כולל הלכה, הלכות איסור והתר, הלכה לכל השיעורים


שם הסדרהנושא
שנת השמיטה הלכה
הלכות שבת הלכה
שיחות מוסר מוסר
הלכות כשרות הלכה
הבית היהודי הלכה
הלכות ספר תורה, ציצית, תפילין ומזוזה הלכה
הלכות ברכות הלכה
הלכות כיבוד הורים הלכה
הלכות עפ"י סדר אורח חיים הלכה
מושגי יסוד בשביעית מועדים
סדר הלכה הלכה
פסח הלכה
סדר הלכה - סוכה הלכה
הלכות איסור והיתר הלכה
הלכות תפילה הלכה
עוד בעמוד הבא...


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
דיני חוטי ציצית שנעשו ע''י גוי, חרש, שוטה וקטן הלכה
דיני חוטי ציצית ממכונה הלכה
סוגי בגדים שונים וחיובם בציצית הלכה
הפיכת בגד לציצית - חלק ב' הלכה
הפיכת בגד לציצית - חלק א' הלכה
מלאכת עשיית אוהל הלכה
סוג בד הציצית הלכה
שינה עם ציצית בלילה הלכה
הורדת והחזרת הציצית הלכה
דיני ברכות בציצית הלכה
המשך מלאכת צד ונטילת נשמה הלכה
חזקת כשרות הציצית ולבישת טלית קטן כשידיו לא נקיות הלכה
בדיקת חוטי הציצית וכוונת המצווה הלכה
ברכת טלית קטן הלכה
מלאכת צד הלכה
אתה נמצא בעמוד מתוך 48

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126