הרב ישי סמואל
למד בישל"צ שליד מרכז הרב.
בהמשך למד בישיבת הגולן ובכולל האברכים,כיום מכהן כרב הישוב יונתן.
ממתי בישיבה: משנת תשנ"ז
מה מלמד: כולל הלכה, הלכות איסור והתר, הלכה לכל השיעורים


שם הסדרהנושא
שנת השמיטה הלכה
הלכות שבת הלכה
שיחות מוסר מוסר
הלכות כשרות הלכה
הבית היהודי הלכה
הלכות ספר תורה, ציצית, תפילין ומזוזה הלכה
הלכות ברכות הלכה
הלכות כיבוד הורים הלכה
הלכות עפ"י סדר אורח חיים הלכה
מושגי יסוד בשביעית מועדים
סדר הלכה הלכה
פסח הלכה
סדר הלכה - סוכה הלכה
הלכות איסור והיתר הלכה
הלכות תפילה הלכה
עוד בעמוד הבא...


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
הלכות טבילת כלים הלכה
הקדמה לסימן תעג דיני כוס ראשון וסדר הפסח הלכה
סימן תעג חלק א' הלכה
סימן תעג חלק ב' הלכה
סימן תעג חלק ג' הלכה
סימן תעג חלק ד' הלכה
הטעמים למשלוח מנות הלכה
הלכות ליל הסדר - הסבה הלכה
הלכות ליל הסדר הלכה
בן עיר שהלך לכרך וההפך הלכה
ברכות המגילה הלכה
הכשרת כלי זכוכית לפסח הלכה
מתנות לאביונים הלכה
פורים בפרזים ובכרכים הלכה
בישולי נכרים חלק ב' הלכה
אתה נמצא בעמוד מתוך 42

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126