הרב ישי סמואל
למד בישל"צ שליד מרכז הרב.
בהמשך למד בישיבת הגולן ובכולל האברכים,כיום מכהן כרב הישוב יונתן.
ממתי בישיבה: משנת תשנ"ז
מה מלמד: כולל הלכה, הלכות איסור והתר, הלכה לכל השיעורים


שם הסדרהנושא
שנת השמיטה הלכה
הלכות שבת הלכה
שיחות מוסר מוסר
הלכות כשרות הלכה
הבית היהודי הלכה
הלכות ספר תורה, ציצית, תפילין ומזוזה הלכה
הלכות ברכות הלכה
הלכות כיבוד הורים הלכה
הלכות עפ"י סדר אורח חיים הלכה
מושגי יסוד בשביעית מועדים
סדר הלכה הלכה
פסח הלכה
סדר הלכה - סוכה הלכה
הלכות איסור והיתר הלכה
הלכות תפילה הלכה
עוד בעמוד הבא...


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
דבר שבקדושה במקום ריח רע הלכה
קריאת שמע לחולה הלכה
דבר שבקדושה במקום שיש בו צואה הלכה
הגדרת המושג ערווה הלכה
חציצה בין הלב לערווה הלכה
הפטורים מקריאת שמע - חלק א' הלכה
הפטורים מקריאת שמע - חלק ב' הלכה
פורס על שמע הלכה
פיוטים בברכות קריאת שמע הלכה
קריאת שמע מול צואה וערווה חלק ב' הלכה
קריאת שמע מול צואה וערווה חלק א' הלכה
תפילה וקריאת שמע בלוויה הלכה
"ולא יהיה כקרח ועדתו"-שיחת מוסר לפרשת קורח מוסר
תפילה וקריאת שמע לאבל ואונן הלכה
קריאת שמע לחתן הלכה
אתה נמצא בעמוד מתוך 45

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126