הרב ישי סמואל
למד בישל"צ שליד מרכז הרב.
בהמשך למד בישיבת הגולן ובכולל האברכים,כיום מכהן כרב הישוב יונתן.
ממתי בישיבה: משנת תשנ"ז
מה מלמד: כולל הלכה, הלכות איסור והתר, הלכה לכל השיעורים


שם הסדרהנושא
שנת השמיטה הלכה
הלכות שבת הלכה
שיחות מוסר מוסר
הלכות כשרות הלכה
הבית היהודי הלכה
הלכות ספר תורה, ציצית, תפילין ומזוזה הלכה
הלכות ברכות הלכה
הלכות כיבוד הורים הלכה
הלכות עפ"י סדר אורח חיים הלכה
מושגי יסוד בשביעית מועדים
סדר הלכה הלכה
פסח הלכה
סדר הלכה - סוכה הלכה
הלכות איסור והיתר הלכה
הלכות תפילה הלכה
עוד בעמוד הבא...


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
ראש השנה - סימני הסעודה הלכה
טלטול שלא לצורך הלכה
כיבוי אש חלק ג' והדלקת אש שלא לצורך הלכה
עירוב תבשילין הלכה
כיבוי אש חלק ב' הלכה
כיבוי אש חלק א' הלכה
חשמל הלכה
דיני תקיעת שופר הלכה
הדלקה וכיבוי אש ביום טוב הלכה
בני ארץ ישראל ובני חו''ל לעניין יום טוב הלכה
לקיחת תרופות ביום טוב הלכה
מלאכות אוכל נפש שאסורות ביום טוב הלכה
הלכות יום טוב פתיחה, בישול לפני וביום טוב עצמו הלכה
ראש השנה, קביעת מועד החג הלכה
הלכות תשעת הימים דיני סעודה מפסקת הלכה
אתה נמצא בעמוד מתוך 46

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126