הרב נתנאל אריה
מה מלמד: תוכנית בקיאות בגמרא,אמונה
כיום משמש כר"מ שיעור א'
שם הסדרהנושא
הקדמות הרמב"ם אמונה
שיחות מוסר מוסר


שם השיעורנושאשמיעהצפייהקריאה
על קשיים וחוסר התאמה בלימוד התורה- שיחת מוסר לפרשת בהעלותך מוסר
אזכרה לרב צבי יהודה שונות
מגילת אסתר-על שוויוניות ובין אוטונומיה לסמכות מוסר
על כח ועוצמה עוז וגבורה- שיחת מוסר לפרשת וישב וימי החנוכה מוסר
פרשת כי תבוא - דפיקותיה של הנשמה מוסר
ירושלים-עיר של פסגות מוסר
מזמור ק''ז - הודאה לקב''ה מועדים
להיות בני עלייה- פרשת ויקהל מוסר
ירידת הדורות או עליית הדורות שונות
בין כח לגבורה- פרשת וישב מוסר
שיחה לפרשת כי תבוא מוסר
אשו משום חציו מועדים
בין אורות לכלים בין שמרנות לפתיחות- שיחה לפרשת פנחס מוסר
רבי עקיבא ובר כוכבא - שיחה לפרשת בהר מוסר
להיות בני עלייה- שיחה לפרשת ויקהל פקודי מוסר
אתה נמצא בעמוד מתוך 6

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126