שיעורים שבסדרה - עיון - מסכת שבת

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:גמרא
מאת:הרב אהרון איזנטל
שיעורים בסדרה:64
שם השיעורשמיעהצפייהקריאה
1. פתיחה למסכת שבת
2. פתיחה למסכת שבת
4. מה קדם, מלאכות או מספר
מוקצה מחמת חסרון כיס שיעור 2
מלאכת לש שיעור 2
מלאכת לש שיעור 1
5. אבות ותולדות
6. אבות ותולדות
7. מה הם הקריטריונים לקביעת אבות ותולדות
8. סגירת פינות
9. בורר
10. בורר
11. בורר
12. בורר
13. בורר
14. בורר לאלתר
15. בורר לאלתר
16. בורר לאלתר
17. בורר שני מיני אוכלים
18. בורר שני מיני אוכלים
19. בורר
20. בורר בבגדים וכלים (חצי שיעור)
21. בורר-תערובת בשכבות
22. בורר - הוצאת חרק שנפל לתוך משקה
23. בורר - עצמות מן הבשר
24. סיכום בורר עצמות מדג
25. ברירה בכלים
26. מלאכת זורה
27. דש
28. דש המשך
30. דש
31. סוחט
32. סוחט
33. סוחט
34. סוחט
35. סוחט
36. חליבה
37. חליבה
38. חליבה
39. היתר חליבה בשבת וביום טוב
40. טוחן
41. טוחן
42. טוחן
43. טוחן
44. טוחן דין לאלתר
טוחן, פסיקת ההלכה
מבוא למוקצה
מבוא למוקצה 2
מוקצה מחמת חסרון כיס
מוקצה מחמת חסרון כיס שיעור 3
כלים שמלאכתם להיתר ולאיסור 1
כלים שמלאכתם להיתר ולאיסור 2
כלים שמלאכתם להיתר ולאיסור 3
כלים שמלאכתם להיתר ולאיסור 4
כלים המתפרקים בשבת- סיכום
בניין וסתירה בכלים 1
בנין וסתירה בכלים 2
בנין וסתירה בכלים 3
בנין וסתירה בכלים 4
מלאכת לש שיעור 3
מלאכת לש שיעור 4
מלאכת לש שיעור 5
מלאכת לש שיעור 6
מלאכת לש שיעור 7

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126