שיעורים שבסדרה - פרשת השבוע

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:תנ"ך
מאת:הרב יהושע ון דייק
שיעורים בסדרה:141
שם השיעורשמיעהצפייהקריאה
פרשת ויגש
פרשת ויחי
פרשת וארא
פרשת בא
פרשת לך לך
פרשת חיי שרה היופי והשמחה
פרשת תולדות
פרשת ויצא
פרשת וישב - מעלת הצדיק
פרשת ויגש צעקת השתיקה
פרשת וארא נלכה נא דרך שלשת ימים
פרשת יתרו עשרת הדברות
פרשת משפטים
פרשת קרח - רב ותלמיד
פרשת מטות מסעי - עשו העיקר טפל
פרשת שופטים
פרשת כי תצא - אשת יפת תואר קדושת המחנה
פרשת כי תבוא - הסדר בערכים חשובים
פרשת נצבים וילך - חינוך קטנים במצות הקהל
שיעור לפרשת לך לך - החברה והשפעתה
פרשת וירא - לדמותו של אברהם אבינו
פרשת ויצא - כשגגה היוצא מלפני השליט
פרשת וישלח - מסרים סותרים
פרשת וישב - חומרת הלבנת פנים
פרשת ויחי - שמעון ולוי אחים
פרשת שמות - בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל
פרשת בא - לחלוק כבוד למלכות
פרשת בשלח - מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?!
פרשת משפטים - משפט התורה
פרשת תרומה - ועשו לי מקדש
פרשת ויקהל - המטרה המקדשת את האמצעים
פרשת פקודי - בחירת המנהיג
פרשת ויקרא - טעמי הקורבנות
פרשת בהר - כל הקודם לארץ קודם לברכה
פרשת בשלח
פרשת יתרו
משפטים
פרשת תרומה
פרשת זכור / תצווה
תזריע-מצורע
שלח לך
קרח
פרשת חוקת
פרשת נשא - משמעותה של הנזירות
פרשת שלח - הנפש אשר תעשה ביד רמה
פרשת קרח - רב ותלמיד
פרשת חוקת - דור דור ודורשיו דור דור ומנהיגיו
פרשת בלק - המשפחה, החוסן היהודי
פרשת מטות - עשו העיקר עיקר והטפל טפל
פרשת מסעי - והורשתם את הארץ וישבתם בה
פרשת שופטים - סדר ההתבססות בחיים
פרשת כי תצא - צדקה וצדק חברתי
פרשת נח - מוסריות ונימוסיות
פרשת לך לך - היחס הראוי לחטאי האבות
פרשת חיי שרה - היופי והשמחה
פרשת ויצא - היחס לממון
פרשת ויגש - שורש מחלוקת יוסף ואחיו
פרשת ויחי - תורה ומלכות
פרשת וארא - נלכה נא דרך שלושת ימים
פרשת בא - לפשר החמור והכלב ביציאת מצרים
פרשת יתרו - עשרת הדיברות
פרשות תרומה-תצוה - המשכן - אידיאל או דיעבד
פרשות ויקהל-פקודי - המראות הצובאות
פרשת אמור - וחי בהם
פרשת בהעלותך - איסור השוויון
פרשת שלח - טובה הארץ מאד מאד
פרשת חקת - כיצד מתקנים?
פרשת חיי שרה - יפה שיחתן של עבדי אבות
פרשת וישלח - ויירא יעקב מאד ויצר לו
פרשת ויגש - צעקת השתיקה
פרשת וארא - ולקחתי אתכם לי לעם
פרשת בא - יסוד גדול מיסודות האמונה
פרשת בשלח - ארבע המפלגות
פרשת יתרו - נשמה יתירה
פרשות ויקהל - פקודי - אומנות ומנהיגות
תזריע מצורע - יום הזיכרון - לקדושים אשר בארץ המה
אחרי מות - קדושים - קדושים תהיו
בהר - בחוקותי - שתהיו עמלים בתורה
בהעלותך - בין הקצינים למוקצים
שלח לך - טובה הארץ מאוד מאוד
קרח - ליצני הדור
מטות מסעי - יציאה מהמיצר
שופטים - לא תסור
כי תצא - אשת יפת תואר מול קדושת המחנה
כי תבוא - בשמחה ובטוב לבב
פרשת תולדות- טוהר הנשק
פרשת ויצא
פרשת שמות- שהיו מצויינים בבגדיהם
פרשת בא - למען תהיה תורת ה' בפיך
פרשת תצווה- ועשית בגדי קודש...לכבוד ולתפארת
פרשת ויקהל- המראות הצבאות
פרשת תצווה
פרשת שלח-חטא המעפילים
פרשת בלק
פרשת לך לך- דרך ארץ קדמה לתורה
פרשת חיי שרה - הגדלות שבקטנות
תולדות - ויקרא שמה רחובות
פרשת וישלח- חטא ראובן
פרשת ויגש - תוכחה. כיצד?
פרשת ויחי - תפילה בקברי צדיקים
פרשת וארא - אשריכם תלמידי חכמים
פרשת בא - סודות התפילין
פרשת יתרו- מסירות נפש
פרשת תצוה- זכור
פרשות ויקהל פקודי- המראות הצובאות
פרשת אמור- יחס התורה לצרכים מיוחדים
פרשת ניצבים- תשובה
מנהג כפרות בערב יוה''כ
פרשת נח
פרשת לך לך
פרשת חיי שרה -אין למדין מן הניסים
פרשת תולדות
פרשת וישלח ''היחס בין יעקב לרחל ''
פרשת ויגש- פלך של שתיקה
פרשת ויחי
פרשת וארא - קדושת המשפחה
פרשת בא - החפזון
פרשת יתרו -הכרת הטוב
פרשת משפטים קדושת המשפט
פרשת תצוה -לכבוד ולתפארת
פרשת כי תשא - חטא העגל
פרשת פקודי - חכמת לב-המוח והלב
פרשת שמיני - ונכד זקניו כבוד
ברכת האילנות
בין יום העצמאות ליום ירושלים
ברכת כוהנים
חטא המעפילים
חינוך הבנים
נקמת ה' במדין
ראש השנה
פרשת נח
פרשת לך-לך
פרשת חיי שרה
פרשת תולדות
פרשת יתרו
פרשת תצוה
פרשת תזריע מצורע
פרשת בהר בחוקותי - ספירת העומר
פרשת בהעלותך
פרשת חוקת - להוציא מליבם של צדוקין
פרשת מטות-מסעי

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126