שיעורים שבסדרה - שיעורים כללים במסכת מנחות

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:גמרא
מאת:רבנים שונים
שיעורים בסדרה:8
שם השיעורשם הרבשמיעהצפייהקריאה
שיעור כללי - איסור הליכה בבגד שיש עליו שלוש ציציות הרב משה לסקר
שיעור כללי - בדין תכלת ולבן בציצית הרב אמנון שוגרמן
שיעור כללי - גרדומין הרב משה לסקר
שיעור כללי - דרך עשיית הציצית הרב משה לסקר
שיעור כללי - בגדר עשה דוחה לא תעשה וכשאפשר לקיים את שניהם הרב מנשה שמרלובסקי
אתה יכול לקיים את שניהם הרב משה לסקר
אתה יכול לקיים את שניהם - הרשבא הרב משה לסקר
תעשה ולא מן העשוי הרב משה לסקר

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126