שיעורים שבסדרה - ירמיה

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:תנ"ך
מאת:הרב מרדכי פרנקו
שיעורים בסדרה:26
מידע נוסף:הועברה בשנת ה'תש"ע
שם השיעורשמיעהצפייהקריאה
ירמיה - שיעור פתיחה
ירמיה - פרק א
ירמיה - פרק ב
ירמיה - המשך פרק ב ופרק ג
ירמיה - פרקים ד-ו
ירמיה - פרק ז
ירמיה - המשך פרק ז ופרק כו
ירמיה - פרק יא
ירמיה - פרק יג
ירמיה - המעשים הסמליים בדברי הנביאים
ירמיה - פרקים יד-טו
ירמיה - פרק יז
ירמיה - פרקים יח-יט ותחילת כ
ירמיה - פרק כה - נקודת המפנה בנבואתיו של ירמיה
ירמיה - פרק כ
מלכים ב כד - גלות החרש והמסגר
ירמיה - פרק כד
ירמיה - פרקים כז-כח
ירמיה - פרקים לד ו-לז - מלכות צדקיהו
ירמיה - פרקים לו-לז
ירמיה - פרק לב - המשך לפרק לח
ירמיה - פרק לג
ירמיה - פרק לט
ירמיה - המשך פרק לט ותחילת פרק מ
ירמיה - פרקים מ-מא - גדליה
ירמיה - פרקים מב-מה וסיכום הספר

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126