שיעורים שבסדרה - שיעורים כללים במסכת שבועות

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:גמרא
מאת:הרב משה לסקר
שיעורים בסדרה:7
שם השיעורשמיעהצפייהקריאה
מצוות שבועה
שבועה בשם ובכינוי
שבועה אחר שבועה
דבר חשוב בעינן
טענת שתי כסף
חייב לפורעו בעדים
לפני פלוני ופלוני פרעתיך

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126