שיעורים שבסדרה - שיעורים כלליים במסכת בבא בתרא

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:גמרא
מאת:הרב משה לסקר
שיעורים בסדרה:3
שם השיעורשמיעהצפייהקריאה
שיעור כללי - היזק ראיה
שיעור כללי - היזק ראיה ב
שיעור כללי - שתי הלישנות

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126