שיעורים שבסדרה - שנת השמיטה

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:הלכה
מאת:הרב ישי סמואל
שיעורים בסדרה:6
שם השיעורשמיעהצפייהקריאה
שיעור 1- אבות ותולדות
שיעור 2-אוקמי אילנא אוקמי פרי וזורע
שיעור 3-ספיחין ואוצר בית דין
שיעור 4-שביעית דאורייתא או דרבנן
שיעור 5
שיעור 6

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126