שיעורים שבסדרה - מושגי יסוד בשביעית

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:מועדים
מאת:הרב ישי סמואל
שיעורים בסדרה:13
שם השיעורשמיעהצפייהקריאה
שמיטה בזמן הזה
מלאכות האסורות בשביעית א
מלאכות האסורות בשביעית ב
ספיחים
קדושת פירות שביעית א
קדושת פירות שביעית ב
קדושת פירות שביעית ג
בעור פירות שביעית
אוצר בית דין א
אוצר בית דין ב
היתר מכירה
היתר מכירה ב
מצע מנותק

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126