שיעורים שבסדרה - ספר שמואל

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:תנ"ך
מאת:הרב מרדכי פרנקו
שיעורים בסדרה:45
שם השיעורשמיעהצפייהקריאה
מבוא לספר שמואל
שמואל א פרק א'
שמואל א פרקים ב'-ג'
שמואל פרק ד'
שמואל פרקים ה'-ז'
שמואל פרק ח'
שמואל פרק ט'
שמואל פרקים י"א-י"ב
שמואל פרק י"ג
שמואל א פרק י"ד
שמואל פרק ט"ו
שמואל פרק ט"ז
שמואל א פרק י"ז
שמואל פרק י"ח
שמואל פרק י"ט
שמואל פרק כ'
שמואל פרקים כ"א-כ"ב
שמואל פרקים כ''ג-כ"ד
שמואל פרק כ"ה
שמואל פרק כ"ו
שמואל א - פרקים כ''ז-ל'
שמואל א - השוואה בין פרקים ל' ו-כ''ח
שמואל- פרקים כט ו-לא
שמואל ב' פרק א'
שמואל ב' פרק ב'-ג'
שמואל ב' פרק ג'
שמואל ב' פרק ד'
שמואל ב' פרק ה'
שמואל ב' פרק ו'
שמואל ב' פרק ז'
שמואל ב' פרק ח'
שמואל ב פרקים ט-י
שמואל ב - פרקים יא-יב - חטא דוד ובת שבע
שמואל ב - פרקים יא-יב - חטא דוד ובת שבע - המשך
ספר שמואל ב פרק יג
שמואל ב' פרק יד
שמואל ב פרק טו
שמואל ב פרק טז
פרק י''ח - מרד אבשלום
שמואל ב - פרק י"ט - כ'
שמואל ב - פרק כא
שמואל ב - פרק כא - המשך
שמואל ב פרק כב
שמואל ב' - פרק כג
שמואל ב' - פרק כד

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126