שיעורים שבסדרה - שיעורים כללים בעיון- מסכת שבת

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:גמרא
מאת:הרב משה לסקר
שיעורים בסדרה:10
שם השיעורשמיעהצפייהקריאה
מלאכת הוצאה מרשות לרשות
פרוזבול ושמיטת כספים
וידוי ופירוט החטא
דין שימוש לאורה
מלאכת בורר
דיני הטמנה בשבת
מלאכת מלבן
מלאכת הצד
מלאכת בונה
מלאכת רושם

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126