שיעורים שבסדרה - פסח

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:הלכה
מאת:הרב ישי סמואל
שיעורים בסדרה:6
שם השיעורשמיעהצפייהקריאה
הכשרת כלי זכוכית לפסח - גדר כלי ע"פ רוב תשמישו
מצוות השבתת חמץ
מכירת חמץ
איסור קטניות בפסח
מצוות הסבה ודין שביעית בארבע כוסות
מצוות מרור ומצה

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126