תלמוד תורה


(מתוך מכתב שנשלח לישיבה)

בשנת התשס"ז נוסד בסייעתא דשמיא "תלמוד תורה רמת הגולן".
"תלמוד תורה רמת הגולן" נוסד במתחם ישיבת הגולן, בעידודו תמיכתו ולוויו הצמוד של מרן ראש הישיבה הרב אמנון שוגרמן שליט"א.
הת"ת נמצא במבני הישיבה {כרמל, ו2דירות}, ומעבר לכך הוא יונק מישיבת הגולן גם מרוחה ותורתה!
ראש הישיבה הרב אמנון שוגרמן מלווה את ילדי ומחנכי הת"ת הן ביום יום והן בארועים מיוחדים כגון: מסיבת חומש, מסיבת סידור וכד'. מפגשים מרגשים במיוחד היו כאשר תלמידי הת"ת והצוות החינוכי באו להיפרד מראש הישיבה כשיצא לטיפול רפואי בארה"ב, וכשחזר ראש הישיבה הוא בא לתלמוד תורה להודות ולברך את ילדי הת"ת על שלמדו והתפללו לרפואתו.
רוב מוחלט של הצוות החינוכי בת"ת הינו בוגרי ואברכי הישיבה. ראש הת"ת הרב יוסי זלצמן וצוות המלמדים הרב איתמר מריאן, הרב נוי מסורי, הרב אלישע לוי, הרב שלמה מרק והרב גולן אליסף, וכן מורים נוספים בוגרי ואברכי הישיבה: ר' שמואל מזוז, ר' אוהד שלום , ר' עוז מסורי ור' אלעד כהן.
בנוסף לכך אברכי הישיבה ממלאים מקומם של מורים חסרים בעת הצורך. גם במסגרת המכון להוראה באים תלמידי המכון לצפות וללמוד בשיעורים לדוגמא בת"ת.
בנוסף לכך כל בוקר מצטרפים תלמידי הת"ת מכיתות ד – ה לתפילת שחרית בישיבה ומיד לאחר התפילה לומדים בחברותות עם תלמידי הישיבה.
החיבור של התלמוד תורה עם ישיבת הגולן מרומם ומקדם את תלמידי הת"ת והצוות החיוכי ומוסיף קומה רוחנית גדולה וחשובה לעבודתינו החינוכית.

בתודה ובהערכה
הרב יוסי זלצמן