מורשת הישיבה


סרט תדמיתהבדלה בישיבהטקס חידוש בית המדרש