תנאי שימוש

הספריה התורנית המקוונת של ישיבת הגולן היא סביבה מתוקשבת הכוללת יצירה תורנית מבית המדרש של ישיבת הגולן,
ומטרתה להוציא אל האור מתורתה של הישיבה.
הספריה מופעלת על ידי ישיבת הגולן (ע"ר), באתר האינטרנט שכתובתו www.ygolan.org.
הגלישה באתר, והשימוש בו או בתכניו, כפופים לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו. אנא קראו את התנאים בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתכם להם.
חלק מן הקישורים המופיעים באתר עשויים להוביל לאתרים חיצוניים, מובהר בזאת כי הם אינם חלק מן האתר, ואינם באחריות המערכת.
זכויות הקניין הרוחני, זכויות היוצרים והזכויות המוסריות על תוכן האתר הן של הישיבה.
השימוש בתכנים באתר מותר למטרות לימוד והוראה, וכן לשימוש אישי כגון מחקרים ועיון.
אין לאחסן כל תוכן מהאתר, לרבות מאמרים או חלק מהם במאגרים אחרים.
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהתוכן באתר לצורך שימוש מסחרי, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הישיבה.
אין לשבש או להפריע לשירות או לאתר, ולשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.
בכל מקרה של העתקה, שימוש או הצגה של תכני המאגר מחוצה לו, חלה חובה לציין את מקור הפרסום ושם האתר.
ניתן להדפיס או להוריד מאמרים או חלק מהם לצורכי לימוד, מחקר ועיון אישיים. אין בכך כדי אישור להפיץ או למכור תדפיסים בכל דרך.
העמותה או מערכת האתר אינם אחראים לכל נזק תוצאתי, נלווה, או ישיר הנובע מהשימוש במאגר או מחוסר יכולת להשתמש בו.
בכל שאלה ו/או בירור לגבי האתר או התוכן בו
ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר,או במשרדי הישיבה: 04-6760636
© ישיבת ההסדר הגולן – ע"י מרכז ישיבות בני עקיבא, ע"ר 580068211

דילוג לתוכן