שיחת השבוע


מהנעשה בישיבה

גיוס ממריאים בגולן

גיוס ממריאים בגולן

אז זה לא גיוס אוגוסט, ולא גיוס מרץ ואפילו לא גיוס נובמבר זה גם לא גיוס במסגרת ה'פיילוט' או 'שילובים'…
ביקור חיליים

ביקור חיליים

ברוך ה' וזכינו שעשרות מתלמידנו עומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו, 'שיעור ב' שהתגייסו זה לא מכבר, שיעור ג' שמשרתים…
יום ירושלים תשפ"א

יום ירושלים תשפ"א

'זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים' אשרינו שזכינו לנשום את אוירה של ירושלים. אשרינו שזכינו ללמוד תורה מפי תלמידי…
דבר תורה לפרשות אחרי מות – קדושים | הרב ישי סמואל

דבר תורה לפרשות אחרי מות – קדושים | הרב ישי סמואל

השנה אנחנו מחברים את שתי הפרשות וחיבור זה אינו סתמי רק כדי להספיק לגמור את קריאת התורה עד שמיני עצרת,…

שבושים
ת"נך יומי