חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

האומר 'שמע שמע'

הרב ישי סמואל · שיעור 9 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״ז באייר תשע״ז

כוונה בקריאת שמע

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״א באייר תשע״ז

בשר ודגים

הרב ישי סמואל · שיעור 21 בסדרה הלכות איסור והיתר · כ״א באייר תשע״ז

ברכת אהבת עולם

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״א באייר תשע״ז

כוונה במצוות

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״א באייר תשע״ז

זמן קריאת שמע

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה הלכות קריאת שמע · י״ט באייר תשע״ז