חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הלכות ליל הסדר

הרב ישי סמואל · שיעור 2 בסדרה הלכות פסח תשע"ז · כ״ג באדר תשע״ז

ברכות המגילה

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה הלכות פורים תשע"ז · י״ג באדר תשע״ז

מתנות לאביונים

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות פורים תשע"ז · י״ג באדר תשע״ז

חזרת הש"ץ

הרב ישי סמואל · שיעור 59 בסדרה הלכות תפילה · ג׳ באדר תשע״ז

תענית אסתר

הרב ישי סמואל · שיעור 1 בסדרה הלכות פורים תשע"ז · ג׳ באדר תשע״ז