» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

יהושע פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה ספר יהושע · ו׳ באב תשפ״א

יהושע פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה ספר יהושע · ו׳ באב תשפ״א

שיחה לפרשת פנחס

הרב נתנאל אריה · שיעור 24 בסדרה שיחות מוסר - תשפ"א · כ״ד בתמוז תשפ״א