חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פורים - פירוש המגילה חלק א'

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

11. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

1 ברכת התורה

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

פורים - פירוש המגילה חלק ב'

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

12. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 12 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

2 ברכת התורה

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס