» שיעורים הרב שי וינטר

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרשת תזריע - לקראת בין זמנים

הרב שי וינטר · שיעור 5 בסדרה שיחות מוסר · כ״ו באדר ב׳ תשס״ח

פרשת יתרו

הרב שי וינטר · שיעור 4 בסדרה שיחות מוסר · ט״ז בשבט תשס״ח

פרשת ויצא

הרב שי וינטר · שיעור 3 בסדרה שיחות מוסר · ד׳ בכסלו תשס״ח

נצבים וילך

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה שיחות מוסר · כ״ב באלול תשס״ז

חוקת, יצרא דעריות

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה שיחות מוסר · ד׳ בתמוז תשס״ז

1. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

שפת אמת תרלא ליל א' - 1

הרב שי וינטר · שיעור 22 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

1 ברכת התורה

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

12. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 12 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס