חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

חוקת, יצרא דעריות

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה שיחות מוסר · ד׳ בתמוז תשס״ז

1. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

שפת אמת תרלא ליל א' - 1

הרב שי וינטר · שיעור 22 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

1 ברכת התורה

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

12. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 12 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

23. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 23 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

2. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

שפת אמת תרלג ליל ב-ג - 2

הרב שי וינטר · שיעור 23 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

2 ברכת התורה

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

13. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 13 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס