חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

15. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 15 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

5. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 5 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

5 ברכת התורה

הרב שי וינטר · שיעור 5 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

16. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 16 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

פורים - פירוש המגילה חלק א'

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

6. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 6 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס