חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

9. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 9 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

25. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 25 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

10. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 10 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

פורים - פירוש המגילה חלק א'

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

11. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס