חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מים הכשרים לנטילת ידיים

הרב שי וינטר · שיעור 31 בסדרה סדר הלכה · י״ח במרחשון תשע״ה

יום דין ברחמים

הרב שי וינטר · שיעור 3 בסדרה שיחות מוסר- תשע"ה · כ״ח באלול תשע״ד

הלכות אתרוג- דין הפיטם והעוקץ

הרב שי וינטר · שיעור 15 בסדרה סדר הלכה · כ״ז באלול תשע״ד

הלכות הדס- הדס היבש והכמוש

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באלול תשע״ד