חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מלכים ב' פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 47 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ב׳ באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 136 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 135 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · א׳ באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 45 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ל׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 134 בסדרה התנ"ך היומי · ל׳ באדר א׳ תשע״ט

שופטים - פרק י"ג

הרב שמעיה כרמל · שיעור 14 בסדרה שופטים · ל׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 133 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט באדר א׳ תשע״ט