חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

כוזרי המשך מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי כח-מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי יט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי יא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי המוסלמי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי נוצרי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי הפילוסוף

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי הקדמה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 7

הרב אהרון איזנטל · שיעור 64 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 6

הרב אהרון איזנטל · שיעור 63 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס