» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

דמותה של אסתר

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 25 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שו''ת הלכות פורים

הרב מרדכי אליהו · שיעור 24 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

מגילת אסתר 2

הרב ארז לוי · שיעור 23 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

מגילת אסתר 1

הרב ארז לוי · שיעור 22 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

הדור קיבלוה בימי אחשוורוש

הרב עודד שוגרמן · שיעור 21 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

תענית אסתר

הרב נתנאל אריה · שיעור 20 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

עיון בפורים

הרב מנשה שמרלובסקי · שיעור 19 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שפת אמת על פורים

הרב משה לסקר · שיעור 18 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת משפטים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 22 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס