» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

זכריה פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי-זכריה · י״ב במרחשון תש״פ

זכריה פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי-זכריה · י״א במרחשון תש״פ

זכריה פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי-זכריה · י׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי-זכריה · ט׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי-זכריה · ח׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי-זכריה · ז׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי-זכריה · ו׳ במרחשון תש״פ

דיני מעשר שני

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה מצוות התלויות בארץ · ה׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי-זכריה · ה׳ במרחשון תש״פ