» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

איוב פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ