חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ישעיהו פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ב׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · א׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ט באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי 2 · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' - פרק י"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה מלכים · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

שופטים - פרק י"ג המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 15 בסדרה שופטים · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי 2 · כ״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ז באדר ב׳ תשע״ט