» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

דברים פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א