חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ישעיהו פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ח באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי 2 · י״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי 2 · ט״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ט״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ט״ו באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי 2 · ט״ו באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי 2 · י״ד באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ד באדר ב׳ תשע״ט