א' אלול - ישיבת הגולן
א' אלול
התרגשות גדולה לפגוש את הורי הבחורים הצעירים הנכנסים עכשיו בשערי הישיבה.
התרגשות מיוחדת לפגוש הורים שהם בוגרי הישיבה בעצמם, וכעת דור שני ממשיך את המסורת.
בשם ה' נעשה ונצליח.
דילוג לתוכן