» בבוא אלול
בבוא אלול

בבוא אלול…// הרב אסף מישור

חודש אלול! ניחוחות של סיום שנה שהיתה מיוחדת במינה, עולים בנו בימים אלו. ההמולה מסביב, האם ואיך תיפתח שנת הלימודים, איך נציין השנה את הימים הנוראים וחגי תשרי, הדאגות השונות עקב המצב, אפילו הם לא מקהים את תחושת חודש אלול המגיע אלינו היום.

מקובלנו שימי אלול הם עת רצון. עת רצון להתקרבות לקב"ה. מנין זאת לרבותינו?

בראש חודש אלול עלה משה רבינו להר סיני לקבל את הלוחות השניים ושהה שם ארבעים יום עד יום הכיפורים. ובימים אלו סלח הקב"ה לבני ישראל על חטא העגל.

מעבר לעובדה שהקב"ה סלח לבני ישראל על העוון החמור, היתה בכך גם כריתת ברית מחודשת בין הקב"ה לבני ישראל, שנאמר: 'ויאמר הנה אנכי כורת ברית. נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים' (שמות לד, י).

הרושם מאותם ימי אלול בדור המדבר נשאר לדורות, ולעולם קבועים ימים אלו כימי רצון, ימי קרבה מופלאים בין ישראל לבין הקב"ה. כי התאריכים שבהם קורים אירועים מיוחדים אינם כך במקרה אלא בהשגחה מופלאה.

סיבה נוספת לכך שימי אלול הם ימי רצון היא משום שאנו רואים שתמיד סוף תהליך הוא מאוד משמעותי, ועת רצון. חודש אלול החודש האחרון בשנה הוא סיום המחזור השנתי על העמל והעבודה שהשקיע אדם כל השנה, וכעת יש לערוך חשבון נפש על פעולותינו במהלך השנה. וכשאדם מתעורר לכך ישנה סיעתא דשמיא מיוחדת לקלוט ולהבין את התהליך. היכן פעל נכון ואיפה יש מקום לשיפור.

כך גם עת סעודה שלישית בשבת 'רעוא דרעוין', רצון הרצונות. מעגל סיום השבוע. גם בעת כזאת יש להתבונן על השבוע שעבר ולקראת השבוע הבא.

ידוע ומפורסם הרמז: אלול – ראשי תיבות 'אני לדודי ודודי לי'.

ברצוני לגעת בשני פירושים שונים למילים אלו. האחד מוכר וידוע יותר. השני מוכר פחות, מפתיע, אך פשוט ועמוק.

פירוש ראשון: 'אני' הכוונה לעם ישראל באופן כללי והדוד הוא הקב"ה. הפירוש הוא שכשם שאנחנו מביעים רצון להתקרב לה' ואכן מתקרבים על ידי תשובה ומעשים טובים, כך הקב"ה קרוב אלינו בימים הללו באופן מיוחד. 'המלך בשדה'.

פירוש שני: אני לדודי ודודי לי. אני הכוונה אלי באופן פרטי, לכל אחד ואחד מאיתנו. דודי הוא חברי/ קרובי/ אשתי/ ילדיי. חודש אלול הוא הזמן המובחר ביותר להתקרבות ולפיוס. לא תמיד קל לעשות את הצעד הראשון. לפני הפיוס ישנה הרגשת ריחוק, מתח. אבל דע לך ש'כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם'. אם תפנה אל דודך, הוא יפנה אליך בחזרה באהבה.

שתי כתובות של קרבה ופיוס יש בחודש אלול. זמן של קרבה בין אדם למקום, וזמן של קרבה בין אדם לחברו. נמלא את החודש בהתקרבות אל דודינו, ונזכה לחודש שהוא עת רצון.