דבר תורה לפרשת פנחס - ישיבת הגולן
דבר תורה לפרשת פנחס

מבוקש מנהיג ישראלי // הרב אהרן איזנטל

אנו מתפללים שלוש פעמים ביום "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", ומבקשים את בואו במהרה של המלך המשיח. לְמה אנו מייחלים, ומה פירושו של הכינוי "צמח דוד עבדך"?
בפרשתנו, משה רבנו פונה לקב"ה בכינוי "אל אלהי הרוחות לכל בשר" ומבקש ממנו שימנה מנהיג תחתיו, והוא נענה במינויו של יהושע בן נון שמוכתר כ"איש אשר רוח בו". מה פשרם של כינויים אלו? מה אפשר ללמוד מהם על דמותו של המנהיג הישראלי המבוקש?
בספר שופטים מופיע מספר פעמים החיווי "בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה". רגילים לפרש שהכוונה היא שבהעדר שלטון מרכזי כל אחד עשה מה שהוא רצה. אולם אפשר לומר שהדגש הוא על "איש הישר בעיניו יעשה", לאו דווקא אנרכיה, לא שאנשים עשו מה שבא להם, להפך אנשים פועלים כפי היושר, אבל הבעיה היא שזה היה "הישר בעיניו". לא היה קנה מידה חיצוני מהו ישר. כשכל אחד עושה מה שישר בעיניו, אזי הוא עצמו אמת המידה והוא זה שקובע מה נכון ומה לא נכון, הוא הקטגור והוא הסנגור והעד וגם הדיין..והרי זה מצב שהוא בלתי אפשרי. היכולת הזו שמורה רק לקב"ה, מפני שאי אפשר לאדם לשפוט את עצמו בשיפוט אמיתי כיוון שהוא תמיד שופט את עצמו לזכות.
עניינו של המלך בישראל הוא היפוך מהמצב של "איש הישר בעיניו" אל "הישר בעיני המלך". המנהיג האידיאלי בישראל הוא זה שנותן קנה מידה מהי האמת ומהו היושר, ומה ראוי שלא לעשות. דמותו הנשגבה משמשת כמצפן ערכי ומוסרי, דמות מופת שהכול מוארים לאורה ולומדים ממנה את דרך ה'. זו הייתה דמותו של דוד המלך שנאמר עליו: "וימלך דוד על כל ישראל ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו", ובזה מימש את בחירת ה' באברהם מפני שציווה את ביתו אחריו לשמור דרך ה', לעשות צדקה ומשפט. לכן כל מלך בספר מלכים נבחן על ידי הנביא האם היה כדוד המלך או לא, כי דוד משמש קנה מידה נצחי למלכות ראויה. לכן אנחנו מצפים למלך המשיח, שמכונה "צמח דוד עבדך", כי הוא ממשיכו של דוד אביו, והוא ישמש דמות מופת שלאורה נלך.
זו צריכה להיות דמות רבת אנפין, איש קטבים, בעל תכונות הרחוקות זו מזו, כדוד, כך שיוכל לכלול את כל הרוחות, והכול יראו בו דמות מופת. לכן כשמשה מבקש מנהיג אידיאלי שכזה הוא פונה לקב"ה בתואר "אל אלהי הרוחות". דוד המלך היה דמות יחידאית בתולדות ישראל ובתולדות האדם, אך גם יהושע בן נון היה "איש אשר רוח בו", ויש בדמותו קוים מדמותו של המלך המשיח, מזיגה של חכם ונביא, מחוקק ושופט, מלך ושר צבא הלוחם "מלחמת ה' " ומנהיג את העם ומיישרו בדרך ה'.
בינתיים, עד שנזכה לבואו של "צמח דוד", מן הראוי שיכתיר כל אחד לראשו דמות מופת, שישמש לו מורה דרך ואמת-מידה לטוב והישר בעיני ה'.

דילוג לתוכן