» הקפות שניות בישיבה
הקפות שניות בישיבה

זכינו השנה לראשונה בישיבתנו לערוך 'הקפות שניות'. השמחה הגדולה שליוותה אותנו במשך החג פרצה והגיעה לשיאים חדשים, בליוויה של תזמורת הישיבה. אנו תפילה שנוכל להמשיך במנהג זה גם בשנים הבאות.