» חוזרים לישיבה
חוזרים לישיבה
"ביום ל"ג התחיל ללמד ר' עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי וחביריו" (מרן החיד"א)
 
ברוך ה', לאחר הפסקה ארוכה, זכינו ושוב קול התורה נשמע בבית מדרשנו.
הנהלת הישיבה השקיעה מאמצים רבים לעמוד בכל נהלי משרד הבריאות, ואנו מעריכים את המאמץ שלהם ושל הבחורים היקרים לעמוד בנהלים אלו.
אנו תפילה להמשיך ולעלות מעלה מעלה עד לקבלת התורה בחג מתן תורה מתוך שמחה ורוממות בעזרת ה'.