» יום ירושלים תשפ"א
יום ירושלים תשפ"א
'זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים'
אשרינו שזכינו לנשום את אוירה של ירושלים. אשרינו שזכינו ללמוד תורה מפי תלמידי חכמים שבירושלים, אשרינו שזכינו להתפלל סמוך ונראה להר מרום הרים.
שמחנו עם ירושלים ביום חגה, אבל המצב הכללי בארץ בכלל ובירושלים בפרט העיב על שמחתנו.
אנו מחזקים את ידי בוגרינו וידי כל עם ישראל בכל מקום ומקום.
לאורך הדורות, חודש אייר מתיחד במאבק של עם ישראל על עצמאותו ועל חירותו ואנו תפילה שהמאבק הלאומי שלנו על תחיית עם ישראל בארצו יישא פרי ונשוב ונלך קוממיות בארצנו, הן בקומה הגשמית והן בקומה הרוחנית.