» שיעורים הלכה

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

בשר ודגים

הרב ישי סמואל · שיעור 21 בסדרה הלכות איסור והיתר · כ״א באייר תשע״ז

ברכת אהבת עולם

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״א באייר תשע״ז

כוונה במצוות

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״א באייר תשע״ז

כוונה בקריאת שמע

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״א באייר תשע״ז

קדושה בברכת יוצר

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות קריאת שמע · י״ט באייר תשע״ז

זמן קריאת שמע

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה הלכות קריאת שמע · י״ט באייר תשע״ז

זמן תפילת ותיקין

הרב ישי סמואל · שיעור 1 בסדרה הלכות קריאת שמע · ז׳ באייר תשע״ז

הלכות טבילת כלים

הרב ישי סמואל · שיעור 20 בסדרה הלכות איסור והיתר · כ״ח באדר תשע״ז