» שיעורים תנ"ך

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שיחה לפרשת אמור

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה שיחות מוסר - תשפ"א · ט״ז באייר תשפ״א

אסתר - פרק ד'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 10 בסדרה שמואל · ט׳ באדר תש״פ

שמואל א' - פרק י'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 9 בסדרה שמואל · ד׳ בשבט תש״פ

מלכים ב' - פרק כ"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 60 בסדרה מלכים · ד׳ בשבט תש״פ

שמואל א' - פרק ט'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 8 בסדרה שמואל · כ״ו בטבת תש״פ