» שיעורים תנ"ך יומי

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

נחום פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - נחום · כ׳ בתשרי תש״פ

יחזקאל-פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - יחזקאל · כ״ט בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - יחזקאל · כ״ח בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - יחזקאל · כ״ז בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - יחזקאל · כ״א בתמוז תשע״ט

ירמיהו פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - ירמיהו · כ״ה בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - ירמיהו · ט׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - ירמיהו · ח׳ בסיון תשע״ט