» ביאור לאגדות פרק "חלק"

הרב אהרן איזנטל

רב היישוב חספין