דקדוקים בלשון הקודש - ישיבת הגולן

הרב שי וינטר

ר"מ שיעור א'


הרב שי וינטר נולד בחיפה ולמד בישיבה התיכונית יבנה בעיר. בשנת תשמ"ט הרב התחיל ללמוד בישיבת הגולן והתגייס לשריון במסגרת ההסדר. בשנת תשנ"ו התחיל הרב ללמוד בכולל 'ארץ חמדה'. ובשנת תשס"א חזר לישיבה בתפקיד ר"מ לבקשת הרב שוגרמן.

פיסוק - חלק א

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה דקדוקים בלשון הקודש · ב׳ בתמוז תשע״ג

פיסוק - חלק ב

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה דקדוקים בלשון הקודש · ט׳ בתמוז תשע״ג

פיסוק - חלק ג - למעשה

הרב שי וינטר · שיעור 3 בסדרה דקדוקים בלשון הקודש · ט״ו בתמוז תשע״ג

ניקוד - חלק א

הרב שי וינטר · שיעור 4 בסדרה דקדוקים בלשון הקודש · כ״ג בתמוז תשע״ג

ניקוד - חלק ב

הרב שי וינטר · שיעור 5 בסדרה דקדוקים בלשון הקודש · ב׳ באב תשע״ג

ניקוד חלק ג

הרב שי וינטר · שיעור 6 בסדרה דקדוקים בלשון הקודש · ד׳ באב תשע״ג

קריאת שמע

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה דקדוקים בלשון הקודש · ח׳ בתמוז תשע״ה

דילוג לתוכן